Hoe werkt het

Hoe komt het energielabel tot stand?

Een energielabel voor een woning wordt samengesteld op basis van verschillende factoren en een gestandaardiseerd proces. Vastgelegd in de ISSO 82.1 Energieprestatie woningen en woongebouwen. Hieronder een overzicht van het gehele proces

1.Afspraak maken : Bij het plannen van een afspraak bekijken we ook of er nuttige tekeningen of plattegronden aanwezig zijn.Het uitvoeren van de opname neemt gemiddeld 1 uur in beslag.

2. Opname : Tijdens deze inspectie worden gegevens verzameld over verschillende aspecten van de woning.
Denk hierbij aan gebruikte isolatiematerialen, verwarmings- en koelinstallaties en eventueel energieopwekking.

3. Berekeningen : Op basis van de opgenomen gegevens worden verschillende berekeningen gedaan. Hiermee worden kenmerken van de woning bepaald zoals gebruiksoppervlak, verliesoppervlak en thermische eigenschappen.

4.   Software : Vervolgens worden alle gegevens en kenmerken ingevoerd in softwareprogramma’s met rekenmodellen die zijn ontwikkeld om de energieprestatie van een woning te berekenen. Deze modellen houden rekening met factoren zoals locatie, oriëntatie en afmetingen van de woning, type verwarmingssysteem en meer. De energieprestatie van de woning wordt uitgedrukt in de indicatoren energiebehoefte, primair fossiel energieverbruik en aandeel hernieuwbare energie.

5.Label : Aan de hand van de ingevoerde gegevens wordt de energieprestatie van de woning bepaald. Deze prestatie wordt uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar [kWh/M²/jaar] met de daarbij horende letterklasse (van A++++ tot en met G), waarbij A++++ staat voor enorm energiezuinig en G voor zeer energieonzuinig.

6. Oplevering : Het berekende energielabel wordt uitgegeven aan de eigenaar van de woning. Dit label bevat informatie over de energieprestatie van de woning en geeft inzicht in hoe energiezuinig of -onzuinig de woning is.

7 . Registratie : Ten slot wordt het aangemaakte woningdossier geregistreerd in de database van het RVO. Hier hebben potentiële kopers of huurders toegang tot de prestatie index van de woning. 

Het afgegeven energielabel is geldig voor een periode van 10 jaar waarna het moet worden vernieuwd. Tijdens de geldigheidsperiode kan het label echter worden bijgewerkt als er belangrijke wijzigingen in de woning zijn aangebracht, zoals verbeteringen in de isolatie,  de installatie van energiezuinige apparatuur of toevoeging van hernieuwbare energie.

Het doel van een energielabel is om huiseigenaren en potentiële kopers of huurders inzicht te geven in de energie-efficiëntie van een woning en om te stimuleren tot energiebesparende maatregelen. Naast het positieve effect voor het milieu heeft energiebesparing natuurlijk ook een financieel voordeel.
Het helpt ook bij het voldoen aan wettelijke vereisten en bij het bevorderen van duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector.